Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2016

szczerbatyszczurek
18:25
1276 77fb 500
Reposted frombaskua baskua viapracticaljoke practicaljoke
szczerbatyszczurek
18:24
3223 ba15
Reposted fromGIFer GIFer viadoubleespresso doubleespresso

June 07 2016

szczerbatyszczurek
08:08
5846 0eaf
szczerbatyszczurek
08:07
szczerbatyszczurek
08:04
1870 af1c 500
Reposted fromsmutnomi smutnomi viaretaliate retaliate
szczerbatyszczurek
08:03
3068 5812 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaretaliate retaliate
szczerbatyszczurek
08:02
4123 a4b2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaretaliate retaliate

June 02 2016

szczerbatyszczurek
15:39
15:39
9717 d7c3
Reposted fromsercowisko sercowisko viakabliukai kabliukai
szczerbatyszczurek
15:38
szczerbatyszczurek
15:36
szczerbatyszczurek
15:36
szczerbatyszczurek
15:35
5206 9931
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaretaliate retaliate
szczerbatyszczurek
15:34
6968 27d3 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasober sober
szczerbatyszczurek
15:31
7692 6c30 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viasober sober
szczerbatyszczurek
15:22
8920 a695 500
szczerbatyszczurek
15:16
Czy byłabyś zazdrosna, gdybym myślał o jakiejś kobiecie z mojej przeszłości, będąc z Tobą? Czy niepokoiłabyś się, że mogę do niej odejść?
-Nie.
To znaczy, że już mnie nie kochasz?
-Nie rozumiesz. Miłość nie ma nic wspólnego z zazdrością i z obawą, że coś stracisz. Kocham Cię, ale jeśli zechcesz odejść, ponieważ nie możesz zapomnieć o innej kobiecie - to dobrze. To będzie prawda. Ponieważ gdybyś został - byłoby to kłamstwo. Jeśli odejdziesz, to będzie znaczyło, że nie pasujemy do siebie i dobrze, że odszedłeś. Bo gdybyś został, to zajmowałbyś miejsce kogoś, kto do mnie pasuje. Ten, kto do mnie pasuje - nie odejdzie. Więc nie ma się o co martwić.
Jakoś dziwnie mnie kochasz... Nie przywiązałaś się do mnie?
-Miłość nie ma nic wspólnego z przywiązaniem. Przywiązanie i zazdrość oznacza brak miłości do siebie. Oznacza, że uważasz siebie za gorszego od kogoś, oznacza strach, że takiego jaki jesteś nikt nie pokocha. Nie porównuj się z nikim, bo jesteś nieporównywalny. Ty jesteś ty. Masz swoje życie, dar, który otrzymałeś na wyłączność. Szkoda czasu na porównywania. Spójrz na siebie - wówczas się nie pomylisz.
— ...
szczerbatyszczurek
15:15
1982 dd2e 500
Reposted fromrol rol viaeffic effic

May 21 2016

szczerbatyszczurek
15:35
szczerbatyszczurek
15:32
6307 21dd 500
Sztuczne Fiołki
Reposted fromannieway annieway viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl